Přístup k e-mailové schránce

Přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje Vám byly zaslány při vytvoření Vaší e-mail schránky. Přihlašovací jméno (login) má vždy tvar celé e-mail adresy (například milan.koudelka@koudis.cz).

Webové rozhraní e-mailu

K Vašemu e-mailu můžete přistupovat z kteréhokoliv počítače kdekoliv na světě.
Adresa webového rozhraní je vždy https://webmail.vasedomena.cz

Zadejte Vaše přihlašovací údaje a již můžete číst e-maily uložené na serveru nebo vytvářet a odesílat nové zprávy.

Pokud není řádně nastavena Vaše doména, nemusí tato adresa správně fungovat. Poté můžete využít adresu https://webmail.kvalitniwebhosting.cz

E-mailový klient

Doporučujeme využít e-mail klienta Mozilla Thunderbird, který podporuje automatickou konfiguraci po zadání e-mailu a hesla.

Příjem pošty

Pro připojení k Vaší e-mailové schránce můžete využít protokol POP3 nebo IMAP. Doporučejeme modernější IMAP, jelikož máte možnost s e-maily pracovat z více míst najednou, včetně webového rozhraní.

IMAP server: mail.koudis.cz
IMAP port: 993
Zabezpečení: SSL

případně

POP3 server: mail.koudis.cz
POP3 port: 995
Zabezpečení: SSL

Pozor při zadávání přihlašovacích údajů většina e-mail klientů nabízí pouze první část adresy. Jako login je však nutné zadat celou e-mail adresu (například milan.koudelka@koudis.cz)

Odesílání pošty

SMTP server: smtp1.koudis.cz
SMTP port: 465
Zabezpečení: SSL

Použijte stejné přihlašovací údaje jako pro příjem pošty.

Zabezpečená komunikace

Z důvodu zabezpečení mail serveru je vyžadováno připojení šifrovaným spojením SSL/TLS. Vaše hesla pro připojení a také obsah e-mailů zůstane při cestě mezi Vámi a serverem důkladně skryt.

Uživatelská podpora

V případě potíží s nastavením neváhejte kontaktovat uživatelskou podporu.