Přístup k databázím a jejich správa

Správa databází

Založit databázi k vašemu webu si můžete po přihlášení do klientské sekce.

Pro správu objektů v databázi můžete následně využívat webové rozhraní phpMyAdmin na adrese https://mysql.kvalitniwebhosting.cz.

Připojení k databázi

Pro připojení k databázi z Vašeho PHP skriptu potřebujete přihlašovací jméno, heslo, název databáze a adresu serveru. Všechny informace naleznete v klientské sekci. Heslo nelze zpětně zobrazit. Pokud jej zapomenete, je nutné nastavit nové heslo.

Uživatelská podpora

V případě potíží s nastavením neváhejte kontaktovat uživatelskou podporu.